Záujmové komunity

Škola sebapoznávania
Čo v praxi znamená byť samým sebou? Je vôbec možné nebyť samým sebou? Prečo sa nám veci nedaria tak, ako by sme chceli? Ako si nájsť chvíľu pre seba v dnešnom uponáhľanom svete? Odpovede na tieto a iné otázky ponúkame. Prejsť na portál     Facebook Fanpage
Numerológia
Numerológia je veda, ktorá transformuje abstraktné pojmy a konkrétne údaje na čísla. Tie majú svoj špecifický význam a umožnia nám nahliadnuť do skrytého jadra osobnosti a uvedomiť si nevedomé pocity. Čísla môžu vysvetľovať, poučovať aj liečiť. Facebook Fanpage