Generačné komunity

  Aj Ty v IT komunita dievčat v IT businesse

Projekt podpory komunity aktívnych rodičov, ktorí aktívne riešia otázky vzdelávania, zdravia a rodiny.

 Stránka projektu

 Vzdelávací portál

 

  Komunita aktívnych rodičov

Projekt podpory komunity aktívnych rodičov, ktorí aktívne riešia otázky vzdelávania, zdravia a rodiny.

 Stránka projektu

 Facebook Fanpage

Únia materských centier
Materské centrá sa snažia pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom.
Je to v prvom rade prostredie a modely správania blízkych ľudí, ktoré výrazne vplývajú na osobnosť dieťaťa, jeho psychické a fyzické zdravie. MC vytvárajú motivačné prostredie: pre vzájomné pomáhanie a učenie sa, sú podnetom pre aktívne riešenie vlastných problémov pre stretávanie a zbližovanie sa ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami, čím motivujú ľudí
k znášanlivosti pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo pre osobnostný rast,
čím otvárajú nové príležitosti a druhé šance pre formovanie a posilňovanie občianskeho princípu pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a pre budovanie prvých vzťahov

 Komunitný portál vzdelávania a spoupráce ÚMC

 Vzdelávací portál

  Seniorská univerzita internetu
Našim cieľom je uviesť záujemcov do prostredia internetu, komunikačných nástrojov a sociálnych sietí. Pre tých, ktorí sa na internete udomácnia, pripravujeme projekty na zmysluplné využitie internetu v oblasti vzdelávania
a komunitného rozvoja.
 

 

 

 Stránka projektu

 Facebook Fanpage

 YouTube

Seniorská univerzita internetu

Propagujte aj svoju stránku