Odborné komunity

Firemná univerzita
Stránka pre fanúšikov vzdelávacích služieb. Firemná univerzita je univerzálnou službou, ktorá podporuje zabezpečenie vzdelávanie v organizácii. Facebook Fanpage

Slovenský zväz živnostníkov
Primárnym cieľom projektu je zjednodušiť vzájomnú komunikáciu výkonných členov zväzu pri pripomienkovaní návrhov zákonov Chceme nahradiť pracnú a neprehľadnú mailovú korešpondenciu jednoduchým a centralizovaným portálom pre spoluprácu. Zrealizované časti projektu: Vytvorenie portálovej štruktúry pre zdieľanie dokumentov Nasadenie pomenovaných používateľov podľa definovaných rolí Nastavenie worflow dokumentov. Časti v riešení: Presmerovanie toku dokumentov do portálu Plánované časti Zaškolenie členov Pilotná prevádzka

Komunita aktívnych učiteľov
Projekt podpory aktívnych učiteľov na výmenu vedomostí a nápadov v oblasti riešenia konfliktov medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a exekutívou. Web stránka projektu

Vzdelávanie a podpora drobných podnikateľov a tretieho sektora
Projekt Združenia komunitného vzdelávania VIRTA, zameraný na vzdelávanie a podporu drobných remeselníkov, umelcov a tretieho sektora. Facebook Fanpage
Vzdelávanie zdravotníkov

Podpora pri digitalizácii obsahu, riadenie vzdelávacích programov a prevádzka vzdelávacieho portálu dištančného vzdelávania vrátane testovacieho modulu pre získavanie kreditov podľa zákona o vzdelávaní zdravotníkov.

 Web stránka projektu

Komunitný portál Bratislavskej sekcie všeobecných lekárov

Komunitný portál pre podporu komunikácie a výmenu informácií medzi všeobecnými lekármi Bratislavskej sekcie SSVPL SLS.

 Komunitný portál

  On-line podpora pri práci s tabuľkami
Služba pre jednotlivcov aj organizácie, podpora pri tvorbe tabuliek a grafov počas celého roka Facebook Fanpage
  On-line podpora pri tvorbe prezentácií
Služba pre jednotlivcov aj organizácie, podpora pri tvorbe prezentácií počas celého roka. Facebook Fanpage